as a man i hate flowers – Ischa Kempka

as a man i hate flowers – Ischa Kempka

Ischa Kempka reflecteert in haar werk op de maatschappij van nu en de manier waarop mensen zichzelf op internet presenteren. Teksten die Kempka online leest, zijn een begin van sculpturen, tekeningen of videowerken die een protest vormen tegen de grote wereld.

In een omgeving waar een heleboel verschillende meningen bestaan over gender, masculinity/femininity en feminisme, speelt taal een grote rol in het oplossen van problemen. Maar wat als taal opzettelijk ingezet wordt om discussies, woede of verwarring te creëren? In haar expositie ‘as a man i hate flowers’ werpt Kempka deze vraag op.

   

footer anchor