EXbunker / Shadows of the Atmosphere – Rië Tobori

EXbunker / Shadows of the Atmosphere – Rië Tobori

Lichaamstaal kan meer vertellen dan woorden. Dat fascineert Rië al sinds haar jeugd; een jeugd waarin ze schommelde tussen twee culturen en talen. In de Japanse cultuur diende ze vaker te zwijgen en werd er altijd verwacht dat je ‘de lucht kunt lezen’ (Kuuki wo yomu). Dat komt er op neer dat je de sfeer en de houdingen van de mensen moet lezen en er naar handelt.

Zowel als kunstenaar als onderwijzer zet Rië zich in om anderen te inspireren na denken over lichaamstaal. Spel en intuïtie spelen hierbij een grote rol. De bezoekers – of eigenlijk ‘deelnemers’ – zijn daarom een essentieel onderdeel van het werk en de totstandkoming daarvan.

In haar werk is Rië constant op zoek naar wat mensen beweegt.  Deze zoektocht neemt vaak de vorm van interactieve installaties aan. In ‘shadows of atmosphere’ transformeert de bezoeker -door middel van technologie- in een schim. Deze digitale echo’s van de bezoekers vormen een schimmenspel waarbij alleen lichaamstaal overblijft. Het spel, daagt de deelnemer uit diens intuïtieve lichaamstaal te testen.

footer anchor