Stichting Niet Normaal INT / Het Nieuwe Muntgebouw

Stichting Niet Normaal INT / Het Nieuwe Muntgebouw

Stichting Niet Normaal is opgericht in 2007 en had als doel het maken van publiektrekkende beeldende kunstmanifestaties over maatschappelijk relevante thema’s. Oprichtend directeur van Stichting Niet Normaal Ine Gevers organiseerde eerder Ik + de Ander. Art and the Human Condition en bijbehorend boek Voorbij Ethiek en Esthetiek. Dit in 1994 gerealiseerde project, in samenwerking met voorzitter Hester Alberdingk Thijm, staat bekend als Nederlands eerste politiek geëngageerde tentoonstelling en kreeg alom internationale lof en aandacht. De stichting was vervolgens verantwoordelijk voor grootschalige triënnale tentoonstellingen, zoals: Niet Normaal · Difference on Display, 2009-2010; Ja Natuurlijk · How art saves the World, 2013; Hacking Habitat · Art of Control, 2016 en ROBOT LOVE, 2018. Stichting Niet Normaal hield per 20 december 2019 op te bestaan.

Stichting Niet Normaal INT is opgericht op 28 november 2018 om de internationale ambities te ondersteunen. Tevens is gekozen voor een passender bestuursvorm — het Raad van Toezicht-model — met oprichter Ine Gevers als directeur-bestuurder. In de statuten is omschreven hoe de stichting het erfgoed van Stichting Niet Normaal bewaakt en in dezelfde geest — met inclusie en toegankelijkheid als kernwaarden — haar activiteiten wil voortzetten. Het doel van Stichting Niet Normaal INT: het ontwikkelen van ervarings-tentoonstellingen op het grensvlak van design, kunst en technologie, met de ambitie maatschappelijke discussies op gang te brengen, publieksgroepen te mengen, en bij te dragen aan een leefbare wereld.

footer anchor