Aanmelden

Met genoegen nodigen wij je uit om je aan te melden bij de database Art Utrecht / Artists. Deze database is onderdeel van de website Art Utrecht. Op deze site worden de professionele kunstenaars uit stad en provincie Utrecht in beeld gebracht. 

Een overzichtelijke en functionele site. Een instrument voor curatoren, collectioneurs, museumdirecteuren, verzamelaars, tentoonstellingsmakers en opdrachtgevers die kunstenaars zoeken voor tentoonstellingen, aankopen, opdrachten en recensies. De zoekfuncties op de site zijn functioneel voor deze groep gebruikers. 

Art Utrecht zal het kunstenveld regionaal, nationaal en internationaal, regelmatig attenderen op Art Utrecht / Artists.

Voorwaarden voor deelname

Wij nodigen alle professioneel beeldend kunstenaars woonachtig dan wel atelierhoudend in de provincie Utrecht uit om zich aan te sluiten bij Art Utrecht. Aanmeldingen worden door een onafhankelijke selectiecommissie getoetst.

Je wordt o.a. toegelaten als je werk in de afgelopen jaren bij verschillende exposities te zien was, en/of als er sprake was van verkopen of opdrachten. Hierbij gaat het niet alleen over aantallen, maar ook over de positie die de betreffende expositieruimte, opdrachtgever en kunstuitleen inneemt in het beroepsveld. Voor academieverlaters gelden aangepaste toetsingscriteria.

Aanmelden

Aanmelden kan het hele jaar, door het formulier in te vullen. De selectiecommissie komt twee keer per jaar bijeen. De eerstvolgende deadline voor aanmelding in 2021 is 25 november 2021.

Bij toelating ontvang je een persoonlijke inlogcode voor jouw eigen pagina op Art Utrecht / Artists om werk te presenteren in tekst en beeld. Deze pagina kan je actualiseren zo vaak als wenselijk is.

Aanmelden voor toetsing is gratis. Kosten bij deelname na toetsing bedragen 35 euro per jaar. Bij afwijzing kan na een jaar opnieuw aangemeld worden mits er sprake is van nieuw werk.

footer anchor