Privacybeleid Art Utrecht

In onze Privacy Verklaring hieronder geven we aan hoe Stichting Art Utrecht informatie vergaart, opslaat, deelt en gebruikt, en jouw keuzes met betrekking tot privacy als het gaat om het gebruik van onze website, nieuwsbrief, en andere diensten. Als je vragen hebt over onze Privacy Verklaring of gebruik, als je wilt weten welke persoonsgegevens we van je hebben, of die gegevens graag wilt actualiseren, verwijderen of daar toegang tot wilt krijgen, neem dan svp contact met ons op via: info@artutrecht.com

PRIVACY VERKLARING

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE EN WAAROM?

Wij verwerken persoonsgegevens, maar streven ernaar niet meer gegevens op te vragen, te verwerken en te bewaren dan nodig zijn voor het uitvoeren van onze taken en werkzaamheden. De gegevens die we opvragen zetten we in om onze diensten te optimaliseren.

We gebruiken de volgende persoonsgegevens:

1.  Om belangstellenden te informeren over ons programma en events. Als je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief verwerken we de gegevens om je emails te sturen omtrent op handen zijnde activiteiten bewaren wij de volgende gegevens:
– E-mail adres
– Voornaam
– Achternaam
– Werkveld / professie / interessse

2. Van beeldend kunstenaars die zich aanmelden voor deelname aan de website bewaren wij de informatie die in het aanmeldformulier voor toetsing gevraagd worden. Deze informatie wordt gedeeld met de toetsingscommissie.
–  Bovengenoemde gegevens
–  Gegevens mbt kunstenaarspraktijk, cv, beeldmateriaal
–  Gegevens mbt beroepsmatigheid

Van deze informatie wordt na de toetsing alleen bewaard wat voor de communicatie nodig is. De verstrekte informatie over de beroepspraktijk en beroepsmatigheid hoort daar niet bij.

3. Om Utrechtse galeries, musea en beeldend kunstenaars via de website en sociale mediakanalen van ArtUtrecht extra zichtbaar te maken gebruiken wij gegevens en beeldmateriaal die door de deelnemende partijen zelf aangeleverd zijn t.b.v. publicatie op de website artutrecht.com

4. Om te kunnen communiceren in verband met bepaalde projecten en werkzaamheden, je account, updates en andere rechtmatige doelstellingen bewaren wij van alle deelnemende Galleries, Art Spaces, Museums & Artists
– Naam
– E-mailadres
– (eventueel) Post adres
– (eventueel Telefoonnummer

5. Om een financiële administratie te voeren die voldoet aan de Nederlands wet bewaren wij van alle deelnemende Galleries, Art Spaces, Museums & Artists
– Naam / Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Telefoonnummer    
– Gegevens mbt betalingen, BTW-nr en IBAN

IN ALLE BOVENSTAANDE GEVALLEN BEWAREN WIJ DE GEGEVENS ALLEEN VOOR HET DOEL WAARMEE ZE ZIJN VERSTREKT.

JOUW RECHTEN

– Je hebt het recht jouw gegevens in te zien, te rectificeren en/of aan te vullen.
– Je hebt het recht te verzoeken om beperking van verwerking van je persoonsgegevens, bezwaar te maken tegen verwerking, en om verwijdering van je persoonsgegevens, mits dit niet strijdig is met de Nederlandse wet- en regelgeving.

BESCHERMING VAN PRIVÉ INFORMATIE

Voor Stichting Art Utrecht is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze relaties en website bezoekers. We verkopen, of verstrekken op geen enkele manier je persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van partijen die diensten aanbieden op het gebied van e-mailzendingen, domeinhosting en betalingsverkeer. Waar van toepassing sluit Art Utrecht met deze partijen een verwerkersovereenkomt om de bescherming van persoonsgegevens te garanderen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website van Art Utrecht kan links naar andere websites bevatten. Als u onze website verlaat en de website van een derde bezoekt, zijn wij niet langer verantwoordelijk voor de inhoud van de andere website of voor de procedures van deze derden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. We raden je aan het privacybeleid van de eigenaar van de website te lezen.

COOKIES 

Wij plaatsen Functionele cookies, om deze website naar behoren te laten functioneren en Analytische cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt. Google gebruikt de verzamelde data en informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen. Wij hebben hier geen invloed op. Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

NIEUWSBRIEF TRACKING

De nieuwsbrief van Art Utrecht bevat zogenoemde tracking pixels. Een tracking pixel is een klein grafisch bestand dat in een e-mail wordt geplaatst om te kunnen wij zien hoe en of een e-mail gelezen wordt. Hierdoor kunnen we het succes van online campagnes analyseren en inzetten voor een optimale inzet van toekomstige nieuwsbrieven. Deze persoonlijke data worden niet aan derden verstrekt.

HOE LANG BEWAREN WE DE PERSOONSGEGEVENS?

Art Utrecht verwijdert persoonsgegevens als deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld, verwerkt en bewaard, mits dit niet strijdig is met de Nederlandse wet- en regelgeving.

Disclaimer Stichting Art Utrecht;

WEBSITE 
Stichting Art Utrecht besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Art Utrecht, alsmede betrokken toeleveranciers van informatie, zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de  informatie via Internet alsmede technische storingen.

AUTEURSRECHT
De inhoud van de website artutrecht.com is beschermd op grond van de auteurswet. Tenzij toegestaan op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te openbaren of te verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Bezoekers aan Art Utrecht en/of deelnemers aan onze activiteiten kunnen gefotografeerd worden. Deze beelden gebruiken we om ons beleid en programma onder de aandacht te brengen. In het kader van het portretrecht en wanneer het je persoonlijke belang schaadt kan je daartegen schriftelijk bezwaar maken.

Voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacy verklaring.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Derden die materiaal toevoegen op artutrecht.com zijn en blijven de eigenaar van het beeld- en tekstmateriaal dat ze uploaden. Ze geven toestemming aan Stichting Art Utrecht om het geüploade materiaal te hosten en via deze website beschikbaar te stellen aan het brede publiek. Art Utrecht houdt zich het recht voor materiaal te weigeren of te verwijderen.
Indien je denkt dat er sprake is van inbreuk op je rechten verzoeken wij je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. Stuur svp een email naar: info@artutrecht.com (galleries, musea & art spaces) of artists@artutrecht.com (artists)

E-MAIL
De informatie verzonden in een e-mailbericht van Art Utrecht is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit e-mailbericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is zij/hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. Indien je een bericht ten onrechte ontvangt verzoeken wij je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Stuur een email naar: info@artutrecht.com

footer anchor