Anna van Suchtelen – Genius loci

Anna van Suchtelen – Genius loci

In deze solotentoonstelling bij Dapiran Art Project Space houdt Anna van Suchtelen het begrip genius loci tegen het licht. Wat gebeurt er met de geest van een plek als een plek wordt weggeveegd, of als je die moet achterlaten? Kan de geest voortleven in een meegenomen voorwerp? Kun je hem in jezelf opslaan, in de vorm van een herinnering?

Anna van Suchtelen maakt gebruik van archiefbeelden, ooggetuigenverslagen en found footage op locatie. Ze bestudeert, bewerkt en transformeert haar materiaal, om tot de kern van haar onderwerp te komen: het onderzoek naar de verdwenen plek. Zowel in beeld als in taal zoekt ze naar manieren om greep te krijgen op de geschiedenis, de werking van het geheugen en de tijd.

Opening: zaterdag 28 oktober, 17.00 – 19.00 uur door Jona van Zetten, hoofd Kunstzaken UMC Utrecht

 

footer anchor