Bas Burghard: Untitled

Bas Burghard: Untitled

Hoe zou elektronische muziek zich gemanifesteerd hebben in de oertijd? Dit gedachte-experiment is de inspiratie geweest voor de installaties van kunstenaar Bas Burghard, waarin natuurfenomenen en techniek samenkomen. De op zichzelf staande installaties plaatsen de ervaring en het gevoel van de toeschouwer centraal. De objecten verwerken de eigenschappen van de natuur in een beleving waarbij het fenomeen in kwestie een stap is naar de conclusie van het werk. Op dit moment verkent hij de mogelijkheden van de geleidende eigenschappen van water. Een iteratie hiervan zal in de winter te zien zijn bij mij in EXbunker.

footer anchor