Casco Art Institute / Travelling Farm Museum of Forgotten Skills

Casco Art Institute / Travelling Farm Museum of Forgotten Skills

Travelling Farm Museum of Forgotten Skills 2022 Lente Collectie is de eerste collectie-presentatie van dit project welke ecologie en erfgoed middels kunst onder de loep neemt. Hier nemen we je mee in een letterlijke en metaforische voorjaarsschoonmaak; we gaan door de spullen heen die opgeslagen stonden in het depot van Travelling Farm Museum of Forgotten Skills in Leidsche Rijn, maar ook door alles wat nog in de hoofden zit van iedereen die tot nu toe onderdeel was van de tours van het museum. De tentoonstelling “her-zamelt” de middelen en relaties die de laatste twee jaar – parallel aan de pandemie – zijn gegroeid en deelt deze met een breed publiek. 

Travelling Farm Museum of Forgotten Skills (TFM) is opgericht door Casco Art Institute en The Outsiders in 2020. Het is een vervolg op ons gezamenlijk commoning initiatief dat nieuw leven blies in de leegstaande boerderij Ter Weyde die de eerste golf van verstedelijking in de wijk Leidsche Rijn in Utrecht overleefde. Leidsche Rijn was ooit een uitgestrekt landbouwgebied dat de stad Utrecht van voedsel voorzag, tegenwoordig is het een wijk waar meer dan veertigduizend mensen wonen. Nu maakt het museum, door middel van kunst, connectie met de oude landbouw-tradities en beoefenaars uit de omgeving.

footer anchor