Centraal Museum: Utrecht Lokaal / Natalia Ossef

Centraal Museum: Utrecht Lokaal / Natalia Ossef

Hedendaagse herinneringen aan het verleden in Utrecht Lokaal.

Het werk van Natalia Ossef (1983) kenmerkt zich door het spanningsveld tussen de geschiedenis en de actualiteit, tussen het individu en het collectief. In 2015 kocht het Centraal Museum enkele collages en schilderijen van Ossef aan. In die vroege werken verwees zij naar haar herinneringen aan haar geboorteland Syrië. Sindsdien breidde ze haar palet uit met performance videos, foto’s en installaties, die ze nu voor het eerst laat zien.

In deze tentoonstelling toont ze werken waarin de veerkracht en de kwetsbaarheid van het individu in het landschap de hoofdrol speelt. Ossef doorgraaft en doorwerkt dat landschap, letterlijk en figuurlijk, om de verschillende lagen van het verleden te begrijpen. Hoe weerklinken historische oerbeelden in het heden?

footer anchor