COME ALIVE

COME ALIVE

COME ALIVE is een grootschalige ervaringstentoonstelling over erotiek als levenskracht. Erotiek als de kracht die ons opnieuw met elkaar verbindt; als het vermogen van mensen om zich open te stellen voor anderen, zich over te geven aan iets dat groter is dan henzelf. Meer dan 45 (inter)nationale kunstenaars tonen hoe zij liefde zonder reden delen. Door aanraking, beeld, geur en geluid in te zetten, trekken de kunstenaars in COME ALIVE alle registers open om onze lichamen een stem te geven.


Intimiteit en sensualiteit helpen om, zeker nu we van crisis naar crisis hoppen, contact te maken met onszelf en anderen. Steeds meer mensen ervaren bestaansonzekerheid als dagelijkse realiteit. Het botsen van oude en nieuwe waardes vraagt om een reflectie op wat het betekent om mens te zijn en hoe we elkaar daarin kunnen ondersteunen. Bestaansonzekerheid verandert in een zacht wapen door te delen wat we samen wél hebben: onze levenskracht. 

Samantha Nye – Visual Pleasure Jukebox Cinema (2021) @ COME ALIVE, 2022
Alice Héron – Drive (2022) @ COME ALIVE, 2022 (Gert Jan van Rooij)
footer anchor