EXboot / Come Closer / Lapis Lazuli Nak

EXboot / Come Closer / Lapis Lazuli Nak

Circumambulation (van het Latijn circum: rondom en ambulātus: lopen) is de handeling van het bewegen rond een heilig voorwerp of afgod.

Circumambulation als werktitel en beschrijving van praxis, een reeks nieuwe werken waarmee Lapis in augustus 2022 na haar afstuderen is begonnen. Met deze nieuwe serie wil zij de kern van het onderwerp van zijn werk omcirkelen, ervoor altijd omheen bewegen maar niet aanraken. Ze wil de handeling van het rondcirkelen gebruiken als een manier om gemakkelijk gewonde onderwerpen, broze materiële omstandigheden en gevoelige emotionele realiteiten te eren en te benaderen.

“Ik hoop dat mijn werk op deze manier nieuwsgierigheid oproept, ‘waar gaat het over?’ Ik denk dat deze nieuwsgierigheid wordt opgeroepen door mijn keuze om de kern niet bloot te leggen, en deels zit deze nieuwsgierigheid al in ons, ik denk dat dichtbij willen komen of dichtbij willen zijn een heel gemeenschappelijk verlangen is, om in de kennis en in de kern te zijn, vooral omdat we in een wereld leven waarin mensen voortdurend de toegang tot de kern van de mensheid wordt ontzegd. Ik denk dat we soms proberen de kern van iemand anders te bereiken, om die pijn en dat gevoel van vervreemding te verlichten, maar waar mijn praktijk over gaat of wat belangrijk voor mij is, is om te oefenen met het niet aanraken of binnengaan van de kern. Dit omdat mijn werk de neiging heeft om te gaan met zeer fragiele geleefde realiteiten, en ik denk dat het in zekere zin mijn doel is om ze te beschermen.”

Voor de EXboot zal Lapis een nieuw werk tonen dat rond de kern cirkelt en niet volledig onthult wat dit vat (werk) vasthoudt.

Lapis Lazuli Nak, Handwritten

“Ik werk met veel verschillende media, en voor EXboot ben ik van plan om dit werk zo te ontwikkelen dat het op maat gemaakt wordt voor de ruimte. Een installatie bestaande uit kleine werken gemaakt in verschillende media die bestaan/ademen met de ruimte zodat ze het niet overweldigen. Geen structurele wijzigingen aangebracht in de ruimte naast misschien een paar schroeven in de muur. Mijn bedoeling met het werk is dat het een welkome bezoeker is, rekening houdend met de geschiedenis en het heden van de ruimte waarin het zich bevindt.”

Instagram: cherubimian

footer anchor