De Bewogen Lijn

De Bewogen Lijn

De getekende lijn is van alle tijden en tevens oneindig. Willemijn van Dorp en Willem Hussem  (1900-1974) staan als tekenaar/schilder ergens met een puntje op die lijn of met een half afgemaakte zwier; een beweging.

Van Dorp met inkt, potlood of een gouache en soms in druk. Hussem idem, maar ontegenzeggelijk met zijn eigen idioom. Twee kunstenaas die het verhaal vertellen van de bewogen lijn over wat er wellicht in de verte gebeurt.

Voor beiden is tekenen de voorwaarde om adem te kunnen halen. Hun beider werken stromen als een ademtocht. Het tekenwerk van Willem Hussem gaat over in dat van Willemijn van Dorp. Het is fascinerend om te zien  hoe de door haar getekende lijnen continuïteit geven aan die van Hussem. Het is alsof erfgoed aan een volgende generatie wordt overgedragen die toch nieuwe accenten zet en daarmee de eigen positie markeert. Zo’n tentoonstelling is het: voortgang in de bewogen lijn. Of om met tevens dichter Willem Hussem te spreken:

meeuwen wiegen
voor de kust
land en zee in
evenwicht

footer anchor