EXboot / HKU Vers – Jan Timmers

EXboot / HKU Vers – Jan Timmers

Net als grote broer EXbunker toont ook EXboot elk jaar in september HKU Vers: het voor EXboot het meest in het oog springende werk van de HKU afstudeerders Fine Art en Fine Art & Design in Education. 

Dit jaar kiest EXboot voor het werk van Jan Timmers. Met zijn afstudeerproject “Primaat van het zien” probeert hij in een serie schilderijen de dingen zo oorspronkelijk mogen af te beelden,  ofwel zonder het beeld te analyseren of te besmetten met wetenschap of reden, om op deze manier werken te creëren die een stap dichter bij het zien komen voordat deze is beïnvloed door onze ratio: het oorspronkelijke zien.

ENG

Just like big brother EXbunker, EXboot also shows HKU Vers every September: the most remarkable work of the HKU graduates Fine Art and Fine Art & Design in Education. 

This year EXboot chooses the work of Jan Timmers. With his graduation project “Primaat van het zien” he tries in a series of paintings to depict things as originally allowed, either without analyzing the image or contaminating the image with science or reason, in order to create works that are one step closer to the seeing come before it is influenced by our ratio: the original seeing.

Actuele openingstijden: Do t/m zo van 12:00 tot 22:00 uur, woensdag 12:00 tot 18:00 uur

footer anchor