EXboot / Katinka Kuipers – confusing insanity with personality

EXboot / Katinka Kuipers – confusing insanity with personality

Katinka hanteert humor als een multidimensionale lens en ontleedt belangrijke generatiethema’s. Met subtiliteit in haar kunst adresseert ze kwesties met speelsheid en diepgang. Door middel van herkenbare visuele elementen ontsteekt Kuipers dialogen terwijl ze door thema’s zoals sociale media, mentale gezondheid, klimaatverandering en andere generatieproblemen navigeert. Door haar kunst te verweven met het ritme van de samenleving, creëert ze een artistieke dialoog.

footer anchor