EXbunker / Coco van der Wiel – Tussen wij en ik

EXbunker / Coco van der Wiel – Tussen wij en ik

Beeldend maker en kunsteducator Coco van der Wiel (1998, Utrecht) brengt in haar werk de terreinen van kunst, educatie en filosofie samen. Vanuit haar organiserende en verbindende kracht zet Coco het liefst verschillende samenwerkingen op om krachten te bundelen.

Haar werk kenmerkt zich door een kritische reflectie op sociaal-maatschappelijk niveau. Ze nodigt de toeschouwer op interactieve wijze uit om mee te denken over filosofische thema’s. Op die manier hoopt ze bij de toeschouwer bewustwording teweeg te brengen. Coco streeft ernaar om via haar werk de verbondenheid tussen mensen voelbaar te maken. Passend bij de thematiek en het concept werkt Coco vanuit haar nieuwsgierigheid steeds met nieuwe media of zelfs nieuwe disciplines.

In samenwerking met een samengebracht interdisciplinair team jonge Utrechtse makers, werkte van der Wiel afgelopen jaar aan de performance “Tussen Wij en Ik”. De performance gaat over de zoektocht naar autonomie en verbondenheid. Een rood elastisch doek vormt de kern van de choreografie waar vanuit vier performers elkaar in balans houden. Het stuk hangt qua discipline in tussen mime, bewegingstheater en dans. Op 16 juni 2023 ging het stuk in première bij Beton-T, en was de video installatie hiervan te zien tijdens de Exposure van de HKU. In de maand augustus is de video installatie te zien in mijn ruimte!

Live performance op zondag 27 augustus om 16:00!
Kosten : open donatie

footer anchor