EXbunker / Hannah Konings – Onder puntige pieken vormt de snavel 

EXbunker / Hannah Konings – Onder puntige pieken vormt de snavel 

Met invloeden van seizoensgebonden vieringen, Slavische geloven of de handelingen van haar oma’s handen in de ruimte van een keuken, wekken Hannahs herinnering en archetypes een nieuw narratief. Deze scheppingen creëren een eigen geloof. De beginselen worden gevormd uit haar eigen omgeving en herinnering, en zijn niet geleid door interpretaties van religieuze instituties. Ze werft aandacht voor waar ze uit is gemaakt, met een zoektocht naar een ouderlijk gezag. Een herhalende vormentaal weet betekenis te krijgen door de toegewezen plaatsing. Met een soort kinderlijke onschuld worden dingen aan elkaar herleid. 

Dit brengt een poging tot de schepping van een ruimte waar vorm of content constant blijven rijmen en waar onschuld zalig mag zijn.

footer anchor