EXbunker / HKU Vers – Mandy van den Berg

EXbunker / HKU Vers – Mandy van den Berg

HKU Vers september is het meest in het oog springende werk van de HKU afstudeerders Fine Art en Fine Art & Design in Education. Dit jaar koos EXbunker voor het werk van Mandy van den Berg.

“ik zie ik zie wat jij niet ziet” is een virtuele installatie waarbij zien en niet-zien, realiteit en fantasie door elkaar lopen. Ervaar een installatie waarbij jeugdherinneringen samensmelten met vreemde wezens, objecten en vormen.

ENG

HKU Vers September is the most remarkable graduation work of the HKU graduates Fine Art and Fine Art & Design in Education. This year EXbunker chose the work of Mandy van den Berg.

“ik zie ik zie wat jij niet ziet” is a virtual installation in which seeing and not-seeing, reality and fantasy intertwine. Experience an installation where childhood memories merge with strange creatures, objects and shapes.

Actuele openingstijden: Zaterdag en zondag 13:00-18:00 en vrijdag 12:00-17:00

footer anchor