EXbunker /  [re]birth / you melt my heart

EXbunker /  [re]birth / you melt my heart

We leven in een constante cyclus van vernietiging en vernieuwing. De Aarde verandert. Wij
veranderen. Hoe zal een mogelijke post-humane wereld evolueren en nieuwe visies op de wereld
vormgeven? Vier studenten Beeldende Kunst van de HKU (NL) en KASK (BE) verkennen deze
vragen en herscheppen ze in een site-specifieke installatie hier in de ExBunker. Er wordt nieuw
terrein gegeven voor de natuur om opnieuw te beginnen te groeien; artefacten uit verre verledens
zullen naar boven komen, verweven met hedendaagse en oude gewoontes. De Bunker wordt
getransformeerd in een ruimte van potentieel leven, vergelijkbaar met het Svalbard Global Seed
Centre in Noorwegen, waarin zaden worden opgeslagen om een apocalyptisch scenario te
overleven. Ze krijgen de ruimte om weer te ontkiemen, en zo een nieuw landschap te creëren dat
verder gaat dan de bekende geografische en sociale grenzen. De installatie komt tot leven, groeit
en onthult sporen van een lang vervlogen verleden.

Natalija Gucheva
Gucheva’s werk, waarin ze werkt met verschillende media, richt zich op de multidimensionaliteit
van spiritualiteit in het hedendaagse leven en het herzien van onze verbinding met de natuur, het
goddelijke en onze gemeenschap. Door middel van storytelling en het heruitvinden van moderne
rituelen biedt ze een blik op een mogelijke post-humane wereld die uitnodigt om na te denken
over je eigen persoonlijke utopie.

Katharina Busl

Katharina Busl gebruikt verschillende media zoals schilderen, sculptuur en installatie in haar werk,
waarin ze het concept onderzoekt van het overstijgen van onze wereldse beperkingen en het
vervagen van de grenzen tussen het fysieke en het niet-fysieke. Ze laat zich inspireren door onze
steeds meer onderling verbonden en gedigitaliseerde wereld, maar ook door ons verleden,
waarbij ze altijd relevante ontologische vragen in gedachten heeft. Door een mix van abstracte
vormen en felle kleuren creëert de kunstenaar een vervreemdende, hybride ervaring en neemt ze
het publiek mee naar een wereld waar constante transformaties plaatsvinden, en nodigt ze de
kijker uit om de mogelijkheden te overwegen van het omarmen van een nieuwe kijk op de ‘zelf’ in
onze realiteit.

Vincent Entekhabi
De recente werken van Vincent Entekhabi zijn voornamelijk samengesteld uit tijdgebaseerde
media zoals animatie, video en muziek. De thematische kern van het werk ligt meestal in
theoretische vragen over het gebruik en dus de effecten van digitale media; met een achtergrond
in geschiedenis, een voorgevoel voor de toekomst, en bovenal, een deconstructie van het heden.

Junhao Xiang [Zeonho]
Junhao Xiang [Zeonho] gebruikt verschillende media om zijn onderzoeksproject te ontwikkelen en
om te zetten in een kunstwerk, waarbij hij zich voornamelijk richt op sculptuur, installatie en video.
Xiang combineert experimentele en autonome methoden in zijn artistieke praktijk om de context
binnen zijn onderzoek te reconstrueren en zijn perceptie van sociale, culturele en politieke
kwesties, fenomenen en representaties vorm te geven. Onlangs startte hij zijn onderzoeksproject
met de titel “De Tuin als Politiek Systeem”, waarin hij zich richt op de context van de tuin en hoe
deze in het verleden tot nu toe is verschoven door de verstrengeling van tijdlijnen,
kolonisatieprocessen, culturele uitwisselingsdialogen en de imperiale ideologie.

footer anchor