Expositie ’50 Years’ van Stefan Cammeraat

Expositie ’50 Years’ van Stefan Cammeraat

Expositie Stefan Cammeraat in EXbunker, met medewerking van professionals uit diverse andere velden dan alleen de kunst.
In het project ’50 years’ nodigt Stefan Cammeraat een archeoloog, een kunstenaar, een socioloog, een mijnwerker en een archivaris uit om werken te creëren voor tijdcapsules die pas 50 jaar later geopend worden. Iedereen krijgt zijn/haar eigen capsule toebedeeld en zal in het werk een reflectie geven op de toekomst. “Hierdoor wordt het concept van de traditionele tijdcapsule omgedraaid; in plaats van door middel van een selectie objecten of informatie een zo accuraat mogelijke representatie van het heden te maken, wordt er uitgegaan van een blik op de toekomst. De capsules zijn gesloten hetgeen de mystiek die gepaard gaat met de voor het publiek onbekende werken versterkt wordt. Wat zou een mijnwerker 50 jaar de toekomst insturen?” aldus Cammeraat.

De betonnen wanden van de bunker zullen volgens Cammeraat in deze installatie functioneren als een hypothetische tijdmachine, die de werken van 2017 naar 2067 vervoert. In 2067, 50 jaar na de eerste show, worden de werken tentoongesteld, als een retrospectief op het toekomstdenken van onze tijd. Cammeraat: “Deze werken zullen zo wellicht een meer accurate beschrijving vormen van hoe wij denken en leven in het jaar 2017 dan een reguliere tijdcapsule zou kunnen tonen.”

In opmaat naar de eerste show wordt op de website van Stefan Cammeraat elke twee weken een deel van een kort sciencefictionverhaal vrijgegeven.

Expositie Stefan Cammeraat EXbunker

footer anchor