FOTODOK / (IN)VISIBILITIES, Gender and Photography in the Nederlands (online conferentie)

FOTODOK / (IN)VISIBILITIES, Gender and Photography in the Nederlands (online conferentie)

Van 6 tot 8 mei 2022 organiseert FOTODOK de conferentie (IN)VISIBILITIES, Gender and Photography in the Netherlands, gecureerd door Delphine Bedel en Daria Tuminas. Dit is de tweede editie van het conferentie en het vervolg op The Female Perspective in Documentary Photography, dat in 2019 plaatsvond in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen ter gelegenheid van de tentoonstelling Kati Horna: compassie en engagement. Dat event belichtte de praktijken van verschillende internationale fotografen. Voor deze tweede editie nodigen we toonaangevende in Nederland werkzame kunstenaars, curatoren, activisten en academici uit om de hoognodige gesprekken over gender, representatie en inclusiviteit binnen het fotografische veld voort te zetten. 

Het programma kijkt naar verschillende vormen van onderzoek, activisme en artistieke en fotografische praktijken in de Nederlandse context. Een verscheidenheid aan internationale projecten biedt ervaringskaders die bruikbaar zouden kunnen zijn voor de lokale scene. Het doel van het conferentie is de in Nederland gevestigde gemeenschap samen te brengen en collectieve tools voor empowerment en actie te ontwikkelen. 

Een ander doel van het conferentie is het idee van gender en de huidige representatie ervan te bevragen vanuit een intersectioneel en feministisch perspectief. We erkennen de veelheid aan ervaringen van vrouwelijkheid – inclusief ervaringen gerelateerd aan ras, klasse, seksuele oriëntatie, leeftijd en ability – en de veelheid aan vrouwelijke, trans, queer en non-binaire stemmen. In het conferentie stellen we de vraag wat voor verhalen door fotografische projecten worden verteld die onze visie op, begrip voor en representatie van gender verbreden. Wat is de dekoloniale genderpolitiek van Nederlandse kunst- en fotografie-instellingen, en wat zou het kunnen zijn? Hoe kunnen we de scene onderzoeken en noodzakelijke veranderingen bewerkstelligen? 

Het hoofdprogramma van het conferentie speelt zich online af op 6 en 7 mei. Het omvat keynotes, paneldiscussies, sonic meditations, online professionele speeddating, twee workshops over representatie door Foundation Engagement Arts NL, en andere events. Op 8 mei vindt een fysieke workshop plaats rond de conversatie over Oekraïne. Volg updates over het programma en de sprekers via website en Instagram van FOTODOK.

De titel (IN)VISIBILITIES refereert naar de verschillende standpunten die kunstenaars en denkers in hun praktijk gebruiken. Hoewel het soms mogelijk is om het eigen standpunt openlijk te uiten of personages in fotografische verhalen te eren door ze letterlijk zichtbaar te maken, is in andere omstandigheden anonimiteit noodzakelijk om hen die zich uitspreken te beschermen. De Mexicaans-Hongaarse fotograaf Kati Horna, oorlogsvluchteling, stond erop zichzelf een ‘invisibilist’ te noemen. Onzichtbaarheid als levenshouding die het haar mogelijk maakte te overleven en haar artistieke praktijk te ontwikkelen. Het conferentie bespreekt strategieën van representatie en inclusiviteit, die fluctueren tussen vele vormen van ‘(in)visibilities’.

Taal: Engels

Locatie: Online (met enkele satelliet-events die plaatsvinden in fysieke ruimtes) 

Data: 6 t/m 8 mei 2022
Een dag (6 of 7 mei) 7,50 euro
Tweedaagse (6 en 7 mei) 10,00 euro
8 mei — Workshop op uitnodiging

footer anchor