Galerie Rob Rademaker / Ode aan de polder – Marco de Vente

Galerie Rob Rademaker / Ode aan de polder – Marco de Vente

Ode aan de polder / Rijneburg in beeld

Solo expositie van tekeningen, etsen en aquarellen van Marco de Vente.

Onderwerp van deze solo expositie de polder Rijenburg: Aan de rand van Utrecht, ingeklemd tussen twee snelwegen, de A2 en de A12 en begrensd door de Hollandse IJssel.

Een stukje cultuurlandschap waar begerig naar gekeken wordt: Of het nou gaat om woningbouw of windmolens en zonnepanelen, in combinatie met het groen dat de snel groeiende stad in het midden van het land nodig heeft. Dat er veranderingen op komst zijn is wel duidelijk. Daarom heeft Marco hier een beeldverslag van gemaakt.

footer anchor