GALERIE SANAA / INDRUK- solo Maarten Dekker

GALERIE SANAA / INDRUK- solo Maarten Dekker

Reliëf-schilderijen door Maarten Dekker

In de tentoonstelling INDRUK, toont Galerie SANAA een nieuwe serie werken van Maarten Dekker. Reliëf-schilderijen, met als aanleiding het wereldberoemde hoekraam van het Rietveld Schröderhuis. De serie gaat over het zoeken naar verbinding en betekenis in de ruimte van het autonome domein. 

Indruk, de betekenis

De titel van de tentoonstelling INDRUK, verwijst naar twee betekenissen van het woord: merk of teken en de uitwerking die iemand of iets heeft op je gedachte of je gevoel. Met andere woorden: een indruk is een contactmoment dat een spoor nalaat; letterlijk of figuurlijk. 

Het hoekraam 

De reliëfs in de schilderijen zijn het resultaat van indrukken in letterlijke zin: een aanraking met een nagemaakte versie van het hoekraam van het Rietveld Schröderhuis. Het oorspronkelijke hoekraam kenmerkt zich door de afwezigheid van een hoekstijl, waardoor de verbinding tussen binnen en buiten wordt benadrukt wanneer het raam openstaat. Het raam is zodoende ook een tussenruimte.

Inspiratiebron: over verwantschap en loskomen

De werken zijn een reactie op het hoekraam als meervoudig gegeven. Een architectonisch element met interessante ruimtelijke werking, maar tegelijkertijd een fenomeen met symbolische kwaliteit (als tussenruimte). Ook is het een plat geworden ‘icoon’, in een stil, museaal huis, omgeven met merchandise en andersoortige reproductie.

Het maken van indrukken is een manier om de inspiratiebron beter te begrijpen. Het is ook een manier om te wortelen, om contact te maken met voorbeelden en voorgangers. De verwantschap met zijn voorganger zie je bij Maarten terug in de neiging tot eenvoud en soberheid.De schilderijen zijn allemaal een herhaling van ditzelfde motief – van het gehele raam of een fragment ervan. Tegelijkertijd is ieder werk een op-zichzelf-staand beeld. Door zowel te verbinden als te breken met dit motief, ontstaat ruimte om een eigen karakter te vormen. Dit is het beeldende proces waarin de schilderijen volwassen worden. Dit is ook het autonome domein waarin het hoekraam tijdelijk wordt bevrijd van zijn museale functie, waardoor het (weer) kan bestaan als meervoudig fenomeen dat ooit getuigde van leven.

footer anchor