Harbers & Alberts: Het Onfeilbare Systeem

Harbers & Alberts: Het Onfeilbare Systeem

Willem Harbers is meester in het tot in perfectie maken van installaties en constructies die verwijzen naar iets dat functioneel is maar dat in de gebruikelijke zin van het woord niet zijn.
Ze werken niet en zijn daardoor onfeilbaar. Ze verbazen en vormen daardoor een gedachte-systeem.
Annemieke Alberts schildert laag op laag waarbij je steeds elementen van de onderlaag blijft zien, bijna lege ruimtes. In haar schilderijen schuiven de panelen. Objecten worden in perpectief geplaatst.
Het doorzicht verplaatst zich. Ze roepen de vraag op waar je zelf staat.
Tezamen vormen de werken van Harbers & Alberts Het Onfeilbare Systeem.

Willem Harbers maakt driedimensionale onfeilbare systemen die niet werken.
Annemieke Alberts schildert loze ruimten vol vormen, licht en structuur.
Samen tonen zij in KuuB werken die over wisselende perspectieven gaan, over schuivende panelen en over het gezochte toeval.
footer anchor