HKU Vers: Robin Valster – De badfiets en andere werelden

HKU Vers: Robin Valster – De badfiets en andere werelden

EXbunker toont elk jaar in september HKU Vers: het voor EXbunker het meest in het oog springende afstudeerwerk van een student van de Hogeschool van de Kunsten Utrecht. Dit jaar koos EXbunker voor het werk van Robin Valster: ‘De badfiets en andere werelden’, waarin ze balanceert tussen toeval en het creëren ervan. Werelden waarin zij zelf graag doorheen zou dartelen. Veilig tussen de neuzen, uit de barsten van een badfiets kruipen, het licht in, de ruïne in, de wereld zonder conventies.

Robin Valster (1994) studeerde afgelopen zomer af aan Fine Arts aan de HKU. Op het moment maakt ze sculpturen die voortkomen uit verschillende associaties, reacties op haar gevoel, belevings- en ideeënwereld. In haar afstudeerwerk raakte ze gefascineerd door fietsonderdelen en het idee alles op wieltjes te zetten, een beweeglijke wereld, kleine wereldjes, draagbare wereldjes en vissen.

…..

EN:

Every september EXbunker’s exhibition revolves around HKU Vers: the most eye-catching and inspiring graduation work of the HKU University of Arts Utrecht. This year Exbunker selected Robin Valster with her work ‘The bathtub bike and other worlds’, revolving around finding the balance between coincidence and creating it. Little worlds in which anything is possible, in which she herself would like to wander around. Safely between the noses, crawling out of the bursts and cracks of the bathtub bike, into the light, towards the ruins. A world without conventions.

Robin Valster (1994) graduated from Fine Arts at the HKU this summer. At the moment she creates little sculptures based on many different associations, reactions on what she perceives, on her imagined world. In her graduaton work she grew a fascination for bike parts, the idea of putting everything on wheels, a moving world, little worlds, a world for on the road and fishes.

 

   

footer anchor