Hop Hope Hof

Hop Hope Hof

Casco en kunstenaar Merel Zwarts nodigen jou (en met name je kinderen!) van harte uit om zich in te schrijven voor Hop Hope Hof, een cursus die bestaat uit workshops voor en door kinderen, waarin we gezamenlijk en op speelse wijze de mogelijkheden van het Abraham Dolehof bestuderen en we proberen om de onderlinge banden in de buurt verder te versterken. De bijeenkomsten vinden na de introductiebijeenkomst plaats tijdens vier edities van de Culturele Zondagen in Utrecht.

Het programma fungeert als een ontmoetings- en samenwerkingsgelegenheid, biedt de ruimte aan collectiviteit en het uitwisselen van gedachten en geeft kinderen de kans om hun eigen spelvormen, spelregels en speelgoed uit te vinden. Deelnemers worden begeleid door kunstenaar en ervaren leerkracht Merel Zwarts en incidentele gastbegeleiders. Uiteindelijk resulteert dit in een zogenaamde “ludotheek,” een openbaar toegankelijke speelbibliotheek waar iedereen gedeeld speelgoed zou kunnen huren of lenen om zijn of haar eigen speelplaats te beginnen, op het Abraham Dolehof of heel ergens anders.

Op zondag 25 februari 2018 organiseren we van 14:00 tot 16:00 uur een introductie op het project. Deze eerste bijeenkomst is een kennismaking, waarbij het programma uit de doeken wordt gedaan en buurtbewoners en deelnemers elkaar (beter) kunnen leren kennen. Bovendien kan iedereen samen het Abraham Dolehof op een speelse manier verkennen aan de hand van spelletjes en onderlinge (inter)acties.

Casco deelt de binnentuin op het rustige Abraham Dolehof met omwonenden en een aantal andere kunst- en cultuurinstellingen in het midden van het Utrechtse Museumkwartier. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het (groen)beheer van het hofje en het onderhouden van deze bijzondere plek. Het vormt als het ware onze “meent,” een van onze commons en een locatie voor vergemeenschappelijking, wat ons doet denken aan het sociaalhistorische gegeven dat er hier in de jaren zeventig een daadwerkelijke speelplaats gevestigd was. Dit heeft ons ertoe aangezet om aan de hand van het project Hop Hope Hof de “speelbaarheid” van de plek te onderzoeken.

Data en tijdstippen
25 februari: Introductie
22 april (Culturele Zondag: Noordwaarts);
3 juni (Culturele Zondag: Utrecht Centraal);
16 september (Culturele Zondag: opening culturele seizoen);
4 november (Culturele Zondag: Utrecht Digitaal)

Vooralsnog zijn alle evenementen gepland van 14:00-16:00 uur

Deelnemersbijdrage
Deelname aan de workshops is gratis, maar we vragen om een bijdrage van in totaal €50,- om de materiaalkosten te dekken.

Taal
De voertaal tijdens de evenementen is Nederlands en Engels.

footer anchor