IMPAKT i.s.m. Centraal Museum / Modern Love (or Love in the Age of Cold Intimacies)

IMPAKT i.s.m. Centraal Museum / Modern Love (or Love in the Age of Cold Intimacies)

In een tijd van globalisering, digitalisering, kapitalisme en neoliberalisme wordt de invulling van intieme relaties opnieuw vormgegeven. Er is meer vervreemding en eenzaamheid, maar ook meer ruimte voor een verstedelijkte, digitaal genetwerkte levensstijl. Wat voor weerslag heeft dit op emotie, intimiteit en liefde? 

In Modern Love (or Love in the Age of Cold Intimacies) worden betekenisvolle relaties en ervaringen in het licht van steeds meer digitale interacties en fysieke afstand verkend. In de vorm van installaties en verschillende werken uit de vaste collectie worden er verrassende verbindingen gelegd. Moderne en oude schilderijen en tekeningen van J.H. Moesman, Marlene Dumas en Hendrick Bloemaert worden getoond naast recente aanwinsten van Nina Farkache, Sanam Khatibi en Rory Pilgrim. Deze vormen het toneel voor Guilty Landscapes 4 (2016) van Dries Verhoeven, wiens werk alleen ten tijde van het festival te zien is (3 t/m 7 november) waarna het opgevolgd wordt door Night Soil: Economy of Love(2015) van Melanie Bonajo. Daarnaast zijn de installaties van David Haines, Marge Monko, Peter Puklus en Hannah Toticki te bekijken. 

De groepstentoonstelling wordt verzorgd door IMPAKT [Centrum voor Mediacultuur], te vinden aan de Lange Nieuwstraat 4. Een deel van de werken is daar te bekijken, het andere deel is te zien in het Centraal Museum. 

Klik hier voor meer informatie.

Marge Monko. Images from the installation I Don’t Know You So I Can’t Love You (2018). Courtesy of the artist
footer anchor