Loran Tigchelaar: Een relatieve ruimte

Loran Tigchelaar: Een relatieve ruimte

Loran Tigchelaar wil de bezoeker met zijn video-installatie “Een relatieve ruimte” een inkijk geven in hoe hij “Het Sublieme” bereikt. Maar wat betekent “Het Sublieme” voor Tigchelaar? Volgens de kunstenaar bestaan wij als drie-dimensionale wezens, lichamen, gebonden aan de aarde. We beschikken desondanks ook over voorstellingsvermogen en bewustzijn die ons in staat stellen te begrijpen en te leren, alles vanaf het groeien van bomen tot aan het bestaan van zwarte gaten in de ruimte. “Het intieme begrip van ons potentieel voor grootse gevoelens en gedachten, gecombineerd met een acceptatie van onze limieten, is een gevoel dat ik “Het Sublieme” noem”, aldus Tigchelaar*.

In de betonnen ruimte van EXbunker, ooit gebouwd om de wereld buiten te houden, wil hij graag de manier delen waarop hij dat gevoel heeft kunnen bereiken, om er meer over te leren. Dit uit zich in werk over en met experiment, natuur, licht en de ruimte (de “universum” soort), dat samenkomt in een immersieve ervaring van het moment.

* Tigchelaars eigen interpretatie van de woorden van Edmund Burke en Emanuel Kant.

footer anchor