Marjolein Witte: Barbaras Barrikaden

Marjolein Witte: Barbaras Barrikaden

(Barbara is de beschermheilige van o.a. schutters en soldaten en mensen met gevaarlijke beroepen. Zij beschermt tegen storm en bliksem en een plotselinge dood.)

In mei zal Marjolein WItte de ruimte van EXBunker gaan bezetten met grote opvallende houten constructies, geïnspireerd op het rood met witte afzetlint, zodanig dat er voor de toeschouwer weinig ruimte overblijft. De geschiedenis en de dubbele identiteit van de bunker worden zo blootgelegd: de bunker als dominante bezetter en vijand, maar ook de bunker als beschermer, de plek waar je je veilig kunt voelen.

Witte: “Weinig plekken op aarde zijn door ons – de mens – onaangeroerd. Daar waar we geweest zijn, laten we sporen achter. De wereld staat vol menselijke constructies die ons iets vertellen. Ze wijzen de weg, ze beschermen of houden ons, de natuur of dieren op afstand, ze tonen eigendom of status en hebben allerlei andere functies die vooral ons, de mens, dienen. Al die constructies en hun verhalen fascineren mij, omdat zij naast constructief en bijzonder ook destructief en angstaanjagend kunnen zijn”.

Bio kunstenaar
Marjolein Witte (Eindhoven, 1979) studeerde Autonome beeldende kunst aan de HKU en studeerde af in 2002. Marjolein begon als schilder, maar ontdekte geleidelijk aan de mogelijkheden van andere materialen en kunstvormen. De laatste jaren houdt Witte zich steeds meer bezig met het bouwen van houten constructies en installaties op locatie. Herkenbaar zijn de gestileerde vormen, heldere strakke lijnen en het opvallende kleurgebruik dat vaak een signaalfunctie heeft.

“Mijn werk ontstaat vanuit een fascinatie voor menselijke behoeften en het punt waarop de vervulling hiervan spanning oplevert met de mens zelf of met de natuur. Zo leven we momenteel in Het Antropoceen, het tijdperk waarin het klimaat en de atmosfeer van de aarde worden beïnvloed door menselijke activiteit. Dat raakt mij als mens en stimuleert mij als kunstenaar. Onderwerpen als territoriumdrift, de behoefte aan structuur en onze relatie met de natuur zijn daarom vaak startpunten voor mijn werk.”

footer anchor