Martijn van Mierlo: Flow

Martijn van Mierlo: Flow

Martijn van Mierlo omschrijft zijn nieuwe project “Flow” als een visuele, poëtische, autobiografische totaalinstallatie die de persoonlijke zoektocht toont naar zowel het kunstenaarschap als een vorm van poëzie die aansluit op de veranderingen binnen de huidige samenleving en cultuur.

Van Mierlo: “Ik ben gefascineerd door hoe de hedendaagse taal aan het veranderen is naar meer een beeldtaal. Steeds vaker gebruiken we emoticons, afbeeldingen of videofragmenten om te communiceren. Deze vorm van communiceren is feitelijk een internationale taal die vrijwel globaal begrepen, ‘gelezen’ kan worden. Door deze ontwikkeling en het feit dat steeds meer mensen de noodzaak zien om hun persoonlijke verhalen te delen, kwam bij mij een gedachte op: Wat zou Proust gedaan hebben als hij het werk ‘À la recherche du temps perdu’ nu, in de huidige cultuur, zou maken?”

Met “Flow” zoekt Martijn van Mierlo naar eigen zeggen naar een manier om zowel de poëzie en literatuur naar een nieuw level te brengen alsmede zijn persoonlijke vragen en worstelingen te verhelderen.

Mierlo: “De term Flow is geleend van de psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi en relateert aan een mentale staat van zijn die essentieel is voor een creatief proces maar ervoor kan zorgen dat men compleet geabsorbeerd raakt in het proces en daardoor enige notie van tijd en ruimte verliest. Tevens relateert flow aan een stroom, stroom van gedachten, emoties, beeld, tekst, het leven.”

footer anchor