METEOROLOGICA: OBSERVATIONS

METEOROLOGICA: OBSERVATIONS

FOTODOK presenteert Meteorologica: Observations van Marica Kolcheva, winnaar van het Stipendium Dialoog 2018.

    

Mensen hebben zich altijd al beziggehouden met het weer. We zijn afhankelijk van het weer voor onze gezondheid, ons eten en ons welzijn. Al sinds de tijd van de Babyloniërs en de oude Grieken zijn mensen gefascineerd door weersverschijnselen en hun weerslag op menselijke activiteiten.

“Iedereen praat over het weer.” Als meteorologische verschijnselen al zo vaak onze dagelijkse gesprekken en sociale ontmoetingen beheersen, kun je je voorstellen hoe belangrijk het weer is voor mensen van wie het bestaan ervan afhangt. De rol van het bestuderen van de atmosfeer is nog crucialer voor samenlevingen die te maken krijgen met gevaren voortkomend uit veranderingen in klimaat en omgeving, veroorzaakt door menselijke activiteiten. Een groter maatschappelijk bewustzijn en de beschikbaarheid van meer betrouwbare gegevens zorgen voor meer gebruikers van meteorologische informatie, wat tevens het belang daarvan benadrukt.

Wat gaat er gebeuren met de atmosfeer? Hoe nauwkeurig kunnen we het weer voorspellen? Wat zijn de mogelijke scenario’s?

De meteorologie – de wetenschap die zich bezighoudt met het meten, begrijpen en uiteindelijk voorspellen van het weer – levert een veelheid aan kennis op met intellectuele, culturele en sociale dimensies, artistieke impact en zelfs religieuze implicaties. Meteorologie is een onontkoombaar onderdeel van ons dagelijks leven, maar beseffen we voldoende hoe het werkt? De aard van het weer is chaotisch. Waarnemen, modelleren en de koppeling daartussen zijn essentiële onderzoeksmethoden voor de meteorologische wetenschap.

Observations is het eerste deel van een doorlopend visueel onderzoek naar de studie van de atmosfeer, waarbij we wetenschap zouden kunnen beschouwen als ‘magie die werkt’. Marica Kolcheva streeft ernaar om meer zichtbaarheid te geven aan dit complexe en uiterst dynamische systeem. Kan een beter begrip van de meteorologische praktijk door middel van fotografie een rol spelen bij het overbrengen van weer- en klimaatinformatie?

Let op: deze presentatie volgt niet de normale openingsuren van FOTODOK, dus houd deze website en onze sociale media in de gaten voor de precieze openingstijden en aankomende evenementen die verband houden met dit project. Of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 

footer anchor