Michael Tedja: Hypersubjective

Michael Tedja: Hypersubjective

De hoofdmoot van de tentoonstelling Michael Tedja. Hypersubjective wordt gevormd door een overweldigende installatie, bestaande uit honderdvierendertig grote tekeningen. In deze installatie onderzoekt Tedja de mogelijkheden van zijn beeldtaal op papier. De reeksen tekeningen laten zich vergelijken met hoofdstukken uit een boek. In ieder hoofdstuk kiest hij een nieuw uitgangspunt; hij hanteert grenzen bij het werken en dwingt zichzelf zo steeds weer opnieuw tot het vinden van nieuwe oplossingen binnen een nieuwe reeks. Dit levert heel gevarieerde beeldtaal op. Abstracte, figuratieve, minimale of juist heel bonte en rijk geschakeerde tekeningreeksen wisselen elkaar af. Ook in eerder werk schakelde Michael met elan tussen abstracte en figuratieve beeldtaal.

De kaders voor Michael Tedja voor deze reeksen werken vormden het oppervlak van het papier en een beperkt aantal materialen uit zijn atelier. Michael Tedja zegt zelf: ‘Door grenzen te stellen zijn mijn werken juist ruimtelijker geworden.’ De voor deze tentoonstelling zelf gekozen begrenzing is die van het tekenen. Eerder werkte hij als multidiciplinair kunstenaar vooral met collages, met verf en video. ’Door mijzelf te dwingen tot deze beperking wilde ik mijn verbeelding maximaliseren en is mijn werk vrijer geworden. Het toont waar ik sterker ben dan mijzelf.’ Het werk visualiseert zo de kunstenaar die zijn eigen weg kiest en voortdurend schakelt tussen bewustzijn en onderbewustzijn.

footer anchor