Mitchel Breed: Dying and Rising

Mitchel Breed: Dying and Rising

Dying and Rising’ is een installatie waarmee Mitchel Breed het in 2015 geïnitieerde project van de ‘GPS-Library’, ofwel het SDMS: Storage Distribution Management System, nieuw leven in wil blazen. Hiermee onderzoekt Breed naar eigen zeggen een alternatieve manier om zijn werk levend te houden. Ervan uitgaande dat kunstwerken tot leven kunnen komen en dus ook kunnen sterven. Aldus Breed, zou je kunnen zeggen dat het moment dat een kunstwerk in de opslag belandt het op een bepaalde manier sterft, of in ieder geval, als in een graftombe buiten het leven komt te staan. Daartegenover kan werk volgens hem ook tot leven komen op het moment dat het een thuis vindt. In sommige gevallen kan dat volgens Breed een museum of kunstcollectie zijn, maar het kan ook een huis- of slaapkamer zijn. In dat laatste geval krijgt het beeld een plek in het leven van de toeschouwer en in het beste geval verkrijgt het een persoonlijke betekenis.

Sinds 2015 geeft Breed werken uit zijn opslag, doormiddel van het SDMS in bruikleen aan mensen uit zijn persoonlijke netwerk. Op deze manier hebben er al een aantal werken een thuis gevonden.

De EXbunker zal tijdens ‘Dying and Rising’ tijdelijk als opslagruimte functioneren. De werken uit de opslag en het SDMS zullen doormiddel van verschillende middelen zichtbaar worden gemaakt. Hiermee hoopt Breed dat zijn eerder gemaakte beelden, in de loop van deze expositie, opnieuw tot leven kunnen komen.

footer anchor