NEXUS 2

NEXUS 2

‘Nexus’ komt van het Latijnse ‘nectere’ en staat voor verbinding. Het betekent het centrum of de focus van een bepaald geheel, of een verbinding (de link) die twee of meer personen of dingen met elkaar in verband brengt.

Voor de thematentoonstelling NEXUS laten kunstenaarsleden van Kunstliefde zich inspireren door dit woord of de betekenis ervan.

In maart was het eerste deel van de tentoonstelling te zien, NEXUS 2 toont het tweede deel.

Op verschillende manieren en in diverse disciplines is het thema uitgewerkt in beelden, schilderijen, grafiek, fotografie, video, installaties en meer. Nieuw werk speciaal gemaakt voor het thema of recent werk dat binnen het thema past.

In de huidige tijd van snelle maatschappelijke, technische, sociale- en klimaatveranderingen is ‘verbinding’ een veelomvattende term. Steeds meer zoeken we naar wat ons bindt en is samenwerking of samengaan van belang. De term NEXUS komen we dan ook steeds vaker tegen, op telefoons, fietsonderdelen, bij culturele bedrijven en in computerspelen. Hoe laten kunstenaars zich inspireren door dit begrip? Kunstliefde toont de resultaten van deze zoektocht.

 

footer anchor