NEXUS

NEXUS

‘Nexus’ komt van het Latijnse ‘nectere’ en staat voor verbinding. Het betekent zoiets als centrum of focus van een bepaald geheel, of een verbinding (de link) die twee of meer personen of dingen met elkaar in verband brengt.

Voor de thematentoonstelling NEXUS laten kunstenaarsleden van Kunstliefde zich inspireren door dit woord of de betekenis ervan.

Op verschillende manieren en in verschillende disciplines werken zij dit thema uit in beelden, schilderijen, grafiek, fotografie, video, installaties en meer.

In de huidige tijd van snelle maatschappelijke, technische, sociale- en klimaatveranderingen is ‘verbinding’ een veelomvattende term. Steeds meer zoeken we naar wat ons bindt en is samenwerking of samengaan van belang. De term NEXUS komen we dan ook steeds vaker tegen, op telefoons, fietsonderdelen, bij culturele bedrijven en in computerspelen. Hoe laten kunstenaars zich inspireren door dit begrip? Kunstliefde toont de resultaten van deze zoektocht.

 

footer anchor