One Act Play: the loveliest of graduates

One Act Play: the loveliest of graduates

In One Act Play presenteren Annabelle Binnerts – vorig jaar afgestudeerd bij Beeld en Taal aan Gerrit Rietveld Academie – en Caz Egelie – kersvers alumnus HKU Beeldende Kunst en winnaar HKU Award 2017 – een door hen samengestelde selectie van werk van 22 afstudeerders van acht kunstacademies uit heel Nederland. Een tentoonstelling met een best of graduates-karakter dus, maar met als belangrijk verschil dat het in One Act Play om een show gaat waarin het getoonde werk geen één op één versie is van wat tijdens de afstudeerexpositie te zien was, maar gedeeltelijk en als onderdeel van een groter geheel gepresenteerd wordt.
De kunstenaars worden uitgenodigd om een specifiek element uit hun afstudeeroeuvre te laten zien, en maken op die manier kennis met het fenomeen van de gecureerde groepsexpositie. Daarnaast worden de deelnemers betrokken bij de inrichting van de tentoonstelling, om zo in samenwerking met de samenstellers tot verrassende nieuwe combinaties van werk te komen.

footer anchor