One line story – Thijs Rijkers

One line story – Thijs Rijkers

EXbunker expositie Utrecht

Thijs wil mensen verwonderen en begrip geven. Zijn werk draait om het inzichtelijk maken van processen. Het heeft geen uitleg nodig en spreekt voor zichzelf. Tijdens dit proces wordt de toeschouwer uitgenodigd om te genieten van de schoonheid van de machine. De toeschouwer is als het ware de tolk die de taal van de machine begrijpelijk maakt.

Thijs Rijkers eerder een ontdekker dan een uitvinder. Tijdens het maken van zijn machines legt hij een zoektocht af naar de invulling van het concept. Het werk One Line Story stelt de vraag ‘hoeveel vierkante meter kan er uit de pen worden gehaald.

Expositie Thijs Rijkers EXbunker Utrecht

footer anchor