Symposium – The Real Estate of Education

Symposium – The Real Estate of Education

Naar aanleiding van de onderzoekstentoonstelling Learning Laboratories organiseert BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht het symposium The Real Estate of Education.

Het symposium neemt het doel van de tentoonstelling als vertrekpunt, namelijk om ideeën over de toekomst van het onderwijs uit de periode rond 1970 te reconstrueren, en onderzoekt cruciale problemen in de hedendaagse organisatie van kunsteducatie en het delen van kennis. In het licht van de huidige crises in het onderwijs en daarbuiten, gaat het programma in op alternatieve pedagogische praktijken. Het bestaat uit een keynote lezing van Tom Holert (Berlijn), paneldiscussies voorgezeten door schrijver en theoreticus Tom Vandeputte (Amsterdam/Berlijn/Londen) en kunstenaar en docent Annette Krauss (Utrecht), en een slotlezing door kunsthistoricus en socioloog Pelin Tan (Mardin).

Het eerste panel, voorgezeten door Vandeputte, vertrekt vanuit toonaangevende teksten over radicale pedagogie om te onderzoeken hoe pedagogische ideeën van destijds relevant zijn voor hedendaagse problemen in onderwijspraktijken en politieke strijd. Het tweede panel wordt voorgezeten door Annette Krauss en behandelt de kolonialiteit in gangbare hedendaagse ideeën over pedagogie. Het vraagt hoe deze ideeën geïnstitutionaliseerd worden door en vervlochten zijn met het modernistische onderwijsproject en onderzoekt mogelijke alternatieve narratieven voor deze dominante onderwijspraktijken. De dag wordt afgesloten door een lezing van Tan, die zich richt op de ruimtelijk-sociale zelforganisatie van onderwijs.

footer anchor