Tentoonstelling Internalize – Choi Wong

Tentoonstelling Internalize – Choi Wong

Van 11 maart t/m 29 april toont Dapiran Art Project Space de 2e solotentoonstelling van Choi Wong in de galerie. Wong onderzoekt in haar werk mensen en hun ambigue relatie tot de ander. Waar onderlinge verwantschap in eerder werk altijd de hoofdrol speelde, laat haar meest recente werk iets anders zien: duisternis, angst, machteloosheid, eenzaamheid verstrikt in een vicieuze cirkel. Haar kunst is een weerspiegeling van de huidige tijd: een wereld waarin mensen zich tegen elkaar keren, waarin hekken worden gesloten in plaats van geopend, waarin groepen niet langer verbonden zijn maar waarin mensen ieder voor zich opereren.

De basis voor haar werk werd gelegd tijdens haar studie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Door het toevoegen van draden en borduursels aan gevonden, oude foto’s, legt zij verbindingen bloot of zet er juist vraagtekens bij. Wong kijkt van bovenaf toe en regisseert. Ieder werk is een schakel binnen één groot, doorlopend onderzoek naar onderlinge verbindingen en relaties. Ze past daarbij ambachtelijke technieken toe als oude boekdruk technieken (letterpress) en borduursels.

In 2013-2014 exposeerde Choi Wong haar werk ook bij Dapiran Art Project Space. De tussenruimte en connecties die in deze tentoonstelling juist benadrukt werden, zijn nu niet meer te zien. De groepen die eerder met elkaar verbonden waren, staan lijnrecht tegenover elkaar. Kleurrijke patronen zijn vervangen door zwarte lijnen, zoals in Family. De lijnen die eerder een verbinding met elkaar aangingen zijn nu gesloten of vormen juist een web dat mensen gevangen houdt, zoals in Another Side. In de serie Front staat de bezoeker frontaal tegenover een massa mensen die verdrinken in oneindig zwart; een groep die de gelederen sluit voor iedere buitenstaander. Na de winst van Trump, maakte Wong het werk 161108, dat ingaat op de dominantie en macht van groepen blanke mannen met heteronormatieve denkpatronen. De rechte, gesloten lijnen, verschillende lagen van zwart en beklemmende structuren tonen de dreiging van het mens zijn.

Choi Wong (Hong Kong, 1981) studeerde in 2008 af aan de HKU richting Graphic Design. Haar werk is eerder te zien geweest in de tentoonstelling Onder controle van Utrecht Down Under (curator Peke Hofman), International Weird Collage Show, Trondhjems Kunstforening in Noorwegen en Bosch Open Expo in Kunsthal Boschveld, Muzerije en Het Kruithuis te Den Bosch.

 

footer anchor