The Minimal Sublime – Laura van Daalen

The Minimal Sublime – Laura van Daalen

Landschap is een terugkerend thema in het werk van Laura van Daalen. De omgeving zoals wij die kennen, brengt zij terug tot een geminimaliseerd beeld. Bepaalde details worden daarbij buiten beschouwing gelaten. De expositie ‘The Minimal Sublime’ gaat over het landschap dat een sublieme ervaring kan genereren met het uitvergroten van de kleinste karakteristieken.

footer anchor