Title cannot be “blank” – Johanna Talja

Title cannot be “blank” – Johanna Talja

Stap mijn dikke muren binnen om een ​​park binnen het Wilhelminapark te zien. Maar het is geen gewoon park. Het is het park van Johanna Talja, waar elementen van de digitale wereld een onderdeel worden van het echte leven, gepersonifieerd, bezig met vreemde activiteiten. Accepteer jij de cookies?

Johanna Talja is een Finse multimedia- en performancekunstenaar. Haar werk draait om het verkennen van filmtechnische en performatieve media en de relaties tussen het podium en backstage. In haar werk benadert Talja verschillende onderwerpen en ideeën met humor en zoekt ze naar een balans tussen de absurditeit en het rationele, nep en echt, door handgemaakte en tactiele sculpturale elementen te combineren met digitale, kunstmatige effecten. Ze richt zich op het verstoren van het normale en het blootleggen van de alledaagse waanzin.

footer anchor