To Seminar

To Seminar

To Seminar is een tentoonstelling-als-seminar die zich door de tijd heen ontwikkelt in een reeks performatieve en discursieve openbare bijeenkomsten. Het vraagt hoe leren over, met en door middel van kunst een collectieve praktijk kan worden waarin alternatieve realiteiten voor de hedendaagse, in crises verkerende wereld worden bedacht en in de praktijk gebracht. Het wil hierbij voorbij gaan aan de uitwerkingen van de zogenaamde educational turn in de hedendaagse kunst en probeert collectief toe te werken naar een vorm van leren die daadwerkelijk in relatie staat tot de sociale praktijk.

Het project kan begrepen worden als een hernieuwd lezen van Roland Barthes’ essay “Au Séminaire” (1974). Het neemt diens notie van het seminar als uitgangspunt – als concept en als intieme en complexe praktijk – waarmee dit begrip een sleutelpositie verkrijgt in het leren van de huidige tijd. Met kunstenaars, theoretici en andere cultuurbeoefenaars verbindt To Seminar de drie conceptuele ruimtes die elkaar kruisen wanneer in de context van een seminar – instituut/overdracht/tekst – en wordt er geprobeerd deze op een evenwichtige wijze te verenigen zodat de omstandigheden van de hedendaagse tijd opnieuw gedacht en gevormd kunnen worden.

Tijdens dit project vindt er een reeks publieke bijeenkomsten in Utrecht plaats. Ga voor het volledige programma naar www.bakonline.org.

footer anchor