(werk)plek (Boris Steiner)

(werk)plek (Boris Steiner)

Volgens Boris Steiner moet de studio van de kunstenaar – de (werk)plek – als autonoom werk kunnen volstaan. De modulaire opbouw houdt het geheel in beweging. Gedurende de expositie in EXbunker zal de studio dan ook continue transformeren. De ene keer is de studio een werkplaats en het volgende moment een bar, een plek voor conferentie of een tentoonstelling module. Steiner: “Alles waar het atelier om vraagt is los en vast te koppelen aan de constructie om zo plaatsgebonden te werk te kunnen gaan. De modulaire studio is een plek waar aan wordt gewerkt en in wordt gewerkt, dit om een context te creëren waarin artistieke arbeid, het kunstwerk en de alledaagse occupatie samenkomen.”

Voor Steiner is interactie met de toeschouwer van groot belang. Het publiek is genoodzaakt onderdeel uit te maken van het geheel, hetzij uitgenodigd, dan wel uitgedaagd. Deze relationele aanpak is volgens hem noodzakelijk om de kunst te laten floreren, zonder publiek geen voorstelling.
footer anchor