Terug

Anna van Suchtelen

Grafiek, Installaties, Videokunst
Genius loci

Genius loci

videowerken, grafiek, 2017

0 graden

0 graden

film, 12 min, 2015

Our Airs Conspire

Our Airs Conspire

installatie [metalen schalen, water, spiegels, hittelampen, isolatiemateriaal, audio], 2013

Soft Voices

Soft Voices

installatie [glazen, video, audio, leporello], 2009

Watershawl

Watershawl

zijde, 2007

Tongentaal

Tongentaal

installatie [folie op glas, aluminium op boombast, zeefdruk/borduurwerk op stof/damast, audio, hostiedeeg], 2004

Biografie

Anna van Suchtelen (New York 1961) studeerde Nederlands in Groningen en Visual Arts aan de University of California San Diego. Ze is kunstenaar en schrijver. Tekst en verhalen spelen een cruciale rol in haar beeldende werk, dat bestaat uit installaties, audio en film. Haar projecten, vaak context-gerelateerd en interactief, onderzoeken de zintuigen, geheugen en tijd.
‘Anna van Suchtelen weet haar grote interesse in de mens, de taal en de geschiedenis, visueel vorm te geven in werken, die tot directe beleving uitnodigen. Ze doet onderzoek naar de zintuigen, het geheugen en de tijd en verdiept zich op bijzondere wijze in de locaties waarop zij actief is. Tekst en verhalen spelen een cruciale rol in haar installaties, audio, films, sculpturen, zeefdrukken en publicaties. In het spanningsveld tussen het persoonlijke en het algemene, experimenteert zij met geluid, beeld en inhoud om het bestaan te ontrafelen.’ – citaat juryrapport Kunstliefdeprijs 2012
/
Anna van Suchtelen (New York 1961) studied Literature (MA) in Groningen, the Netherlands and Visual Arts at University of California San Diego, USA. She is an artist and a writer. Text and narrative play a crucial role in her visual work, which includes installations, audio works and film. Her projects, often context-specific and interactive, explore the senses, memory and time.
‘Anna van Suchtelen knows how to visualize her great interest in the human being, language and history in works that invite to a direct experience. She researches the senses, memory and time and she explores the locations where she is active in an extraordinary way. Text and narrative are crucial elements in her installations, audio pieces, films, sculpture pieces, silk screens and publications. In the tension field between the personal and the general, she experiences with sound, image and content in order to unravel our existence.’ – quotation jury report Kunstliefdeprijs 2012

Contactgegevens

footer anchor