Terug

Anna van Suchtelen

Grafiek, Installaties, Videokunst
Mevrouw Mackay

Mevrouw Mackay

grafiek [capsuleserie], 2020 | audiowerk, 2018

Het dunne stugge weefsel – een kreeftgang I

Het dunne stugge weefsel – een kreeftgang I

video, 6 min, 2018

52*05’23.6”N 5*07’48.6”E  – een kreeftgang II

52*05’23.6”N 5*07’48.6”E – een kreeftgang II

papierpulp, wier, 2018

0 graden

0 graden

film, 12 min, 2015

Our Airs Conspire

Our Airs Conspire

installatie [metalen schalen, water, spiegels, hittelampen, isolatiemateriaal, audio], 2013

Soft Voices

Soft Voices

installatie [glazen, video, audio, leporello], 2009

Biografie

Anna van Suchtelen (New York 1961) studeerde Nederlands in Groningen en Visual Arts aan de University of California San Diego. Ze is kunstenaar en schrijver. Tekst en verhalen spelen een cruciale rol in haar beeldende werk, dat bestaat uit installaties, audio en film, grafiek en publicaties. Haar projecten, vaak context-gerelateerd en interactief, onderzoeken de zintuigen, geheugen en tijd.
In recent werk onderzoekt Van Suchtelen de begrippen genius loci en sense of place (Genius Loci serie, Het dunne stugge weefsel). De plek neemt alle vormen en formaten aan: het kan zo groot zijn als de ruimte waarin zich de buitenaardse wezens bevinden waarnaar wij boodschappen sturen (Mevrouw Mackay), of zo klein als het slakkenhuis in ons oor, de plek die zorgt voor de geluidsoverdracht naar de hersenen (Soft Voices).
‘Anna van Suchtelen weet haar grote interesse in de mens, de taal en de geschiedenis, visueel vorm te geven in werken, die tot directe beleving uitnodigen. Ze verdiept zich op bijzondere wijze in de locaties waarop zij actief is. In het spanningsveld tussen het persoonlijke en het algemene, experimenteert zij met geluid, beeld en inhoud om het bestaan te ontrafelen.’ – citaat juryrapport Kunstliefdeprijs 2012
/
Anna van Suchtelen (New York 1961) studied Literature (MA) in Groningen, the Netherlands and Visual Arts at University of California San Diego, USA. She is an artist and a writer. Text and narrative play a crucial role in her visual work, which includes installations, audio works and film, graphic prints and editions. Her projects, often context-specific and interactive, research the senses, memory and time.
In recent work Van Suchtelen explores the concepts genius loci and sense of place (Genius Loci series, The Thin Stiff Tissue). The place can take all forms and formats: it can get as big as the space in which aliens to whom we send messages are located (Mrs. Mackay), or as small as the cochlea in our inner ear, the place that is responsible for sound transmission to the brain (Soft Voices).
‘Anna van Suchtelen knows how to visualize her great interest in the human being, language and history in works that invite to a direct experience. She researches the locations where she is active in an extraordinary way. In the tension field between the personal and the general, she experiences with sound, image and content in order to unravel our existence.’ – quotation jury report Kunstliefdeprijs 2012

Contactgegevens

footer anchor