Oooit Art – Werkspoor International Art Center

Oooit Art – Werkspoor International Art Center

Oooit Art – Werkspoor International Art Center is een kunstruimte die tentoonstellings-, onderzoeks- en documentatiefuncties integreert. Wij tonen hoogwaardige internationale hedendaagse kunst in onze tentoonstellingsruimte en openbare ruimte. We verkennen het grote samenwerkingspotentieel en de dynamische synergie in de creatie van Europese-Aziatische kunst. Het Werkspoor International Art Center bevindt zich in Utrecht West, het historische erfgoedfabrieksgebied dat vroeger de Nederlandse treinproductiebasis was en nu is omgebouwd tot een creatief en nieuw economisch park. We organiseren verschillende thematische tentoonstellingen per jaar en tussendoor presenteren we kunstwerken uit onze lopende projecten.

…..

Oooit Art – Werkspoor International Art Center is an art space that integrates exhibition, research, documentation functions. We show top standard international contemporary art in our exhibition space and public areas. We explore the great collaboration potential and dynamic synergy in European – Asian art creation. The Werkspoor International Art Center is located in Utrecht West, the historical heritage factory area, which used to be the Dutch train manufacturing base and now turned into a creative and new economy park. We organize several themed exhibitions per year and in between we showcase artworks from our ongoing projects.footer anchor