Abducting Europa

Abducting Europa

Stichting IMPAKT komt weer met een nieuwe tentoonstelling genaamd Abducting Europa. Abducting Europa is een tentoonstelling met video, docu-fictie en installatiekunst over het thema politieke fantasie. De video’s, docu-ficties en installaties in deze expositie onderzoeken de rafelranden van internetcultuur, (post)nationale symboliek en veranderende vormen van historische bewustzijn. De kunstenaars in deze tentoonstelling creëren samen een lappendeken van autonome realiteiten. De werken presenteren een alternatieve kijk op nationalistische symbolen en benadrukken de kracht van verhalen: een middel voor positieve en inclusieve verandering in plaats van een terugkeer naar een fictief verleden. 

Deze tentoonstelling is een onderdeel van de nieuwe IMPAKT serie: The Grand Narrative. In The Grand Narrative bespreekt IMPAKT de nieuwe soorten ‘grote verhalen’ die  politieke aannames van de 20ste-eeuwse aanvechten, en laat zien dat verhalen in politiek, kunst of popcultuur als als een krachtige techniek kunnen dienen bij het beïnvloeden van onze samenleving, in positieve en in negatieve zin. 

Openingstijden: woensdag tot en met zondag van 12:00-17:00. Tickets 4,- euro (3,- met korting). 

footer anchor