De Nijverheid / De Tunnel / Collectief Bewustzijn: Soul, Mind, Life, Soul

De Nijverheid / De Tunnel / Collectief Bewustzijn: Soul, Mind, Life, Soul

For where there is the Soul, there is a mind, as where there is life, there is also the Soul.

Fundamentele verbondenheid en universaliteit staan centraal in deze expositie. Acht makers verkenden het afgelopen half jaar collectief verbindingen binnen en tussen de thema’s symboliek, mystiek, natuur en zelf-exploratie. Verborgen patronen die over tijd en ruimte ieder wezen verbinden, werden ontdekt.

De hedendaagse maatschappij kenmerkt zich door een toenemende individualisering van de mens. Polariserende bewegingen scheiden de wereldbevolking in naar binnen gekeerde groeperingen. Exploitatie isoleert de mens van de natuur, de natuur van de mens, de mensen van elkaar. We vergeten vaak dat in de kern alles met elkaar in verbinding staat, met het gevaar blind te worden voor het belang en de schoonheid van de collectieve Eenheid. As within, so without. As above, so below.

footer anchor