De Nijverheid / De Tunnel / Inscaperoom! – Etty Kastein

De Nijverheid / De Tunnel / Inscaperoom! – Etty Kastein

In een gangenstelsel met meerdere routes en doorkijkgaten, verwezenlijkt Kastein haar visie rondom ‘Inscapisme’ ofwel  “de exploratie van de innerlijke beleving en werkelijkheid”. Etty onderzoekt hoe de menselijke drang om te zoeken en grijpen naar verbinding (met onszelf en anderen) vaak juist wordt gezocht in kortstondige escapistische ervaringen die juist buiten onszelf staan.

Deze expositie komt voort uit Etty’s intu├»tieve schetsen. Deze bieden een inkijk in de emotionele tegenstellingen die ze ervaart tussen de fysieke en de mystieke wereld. Haar inzet van kleur en vorm lenen zich uitstekend als speelse leidraad om tot bewustwording over ons innerlijke zelf te komen.

Eerder hield Kastein zich bezig met ‘De Graaicultuur’, een rijdende kermis-installatie. Ik vind de sfeer van de kermis surrealistisch: Schitterende, veelbelovende lichtjes en kleuren trekken je naar kort geluk en afleiding. Vaak zitten daar hele chagrijnige mensen in heel vrolijke attracties. Mensen stappen bewust in deze heterotopische schijnwereld die er al lang niet meer is om hen te vermaken, maar eerder om ze op te lichten”. 

In deze expositie contrasteert Kastein de oppervlakkigheid van het kermisachtige gangenstelsel met de diepe binnenwerelden uit haar schetsen. Dit contrast stelt een vraag over inscapisme: “Waar kunnen we het beste zoeken en waar juist niet?”.

footer anchor