De Tunnel / Kathalin Toth / Life Experiment

De Tunnel / Kathalin Toth / Life Experiment

Stel dat het leven een reis is en dat elk individu deel uitmaakt van een uniek wetenschappelijk project. Voeren we in het laboratorium van de wereld onze individuele tests uit tussen Shakespeariaanse stadia, of stelt het leven ons eerder op de proef? De schilderijen van Kathalin Toth nodigen de bezoeker uit op een tot nadenken stemmende reis, waarbij het onderwerp in verschillende visuele manifestaties wordt ontleed, van conceptie tot afleiding.

“Tijdens mijn schilderproces probeer ik me te verdiepen in verschillende onderwerpen en deze vanuit vele invalshoeken te analyseren. Het onderwerp keer op keer verwerken totdat ik het gevoel heb dat ik het eindelijk aan de kijkers kan presenteren. Net zoals er in elke persoon een kleine unieke wereld bestaat, drukt elke foto zijn individuele stemming en thema uit. Tegelijkertijd hebben ze allemaal het gemeenschappelijke doel om te proberen de diepere lagen van het kennen van de wereld zichtbaar te maken. Onder de zorgvuldig vervaardigde details is er meestal iets dat niet op zijn plaats is, zoals een object of gereedschap dat sinistere dingen oproept, of een verwrongen, vervormde weergave van een verhaal. Naar mijn mening is schilderen een beroep dat verantwoordelijkheidsgevoel vereist vanwege de impact die kunstenaars kunnen hebben op de samenleving. Het stelt de schilder in staat openlijk en integer na te denken over verschillende kwesties in ons persoonlijke leven en de samenleving. Ondanks dat ik vaak over ethische vragen nadenk, streef ik toch naar een objectieve meningsvorming om zo universele waarden te vormen. Met behulp hiervan streef ik naar het creĆ«ren van een breed spectrum aan perspectieven waardoor ik ook als persoon kan groeien.”

Kathalin Toth
footer anchor