IMPAKT Festival Expositie / Our terms, Our conditions

IMPAKT Festival Expositie / Our terms, Our conditions

Het is de hoogste tijd dat wij – iedereen die een smartphone, internet en andere technologieën gebruikt – gaan opkomen voor onze rechten. Laten we zorgen dat onze digitale toekomst eerlijk en inclusief gaat worden. Laten we een einde maken aan onleesbare gebruikersovereenkomsten. We willen niet meer blindelings instemmen met cookies die onze activiteiten volgen, terwijl we niet weten welke informatie bedrijven over ons hebben en wat ze ermee doen. En nu we toch bezig zijn: laten we er ook voor zorgen dat onze regeringen transparant zijn over hoe ze technologie inzetten en verantwoording afleggen over het gebruik van onze gegevens. 

Op het IMPAKT Festival 2023 (1-5 november) onderzoeken we hoe wij digitale gebruikers de controle over onze gegevens kunnen terugeisen en meer zeggenschap krijgen over de technologieën waar we zo afhankelijk van zijn. We willen online platforms op ónze voorwaarden kunnen gebruiken. We moeten in verzet komen tegen de manier waarop Big Tech-bedrijven mensen reduceren tot producten. En als het gaat om digitalisering, moeten overheden niet efficiëntie maar de belangen van de mensen voorop stellen. Het IMPAKT Festival 2023 zal een platform zijn voor een open dialoog met politici en beleidsmakers. Zij zijn degenen die betere wetgeving moeten ontwikkelen, die platforms dwingt om zich ethischer te gedragen. Het is hun taak om ervoor te zorgen dat onze gegevens worden beschermd en dat technologiebedrijven zich aan onze voorwaarden houden. Laten we Big Tech veranderen in Fair Tech!

(ENG below)

Nicolas Gourault, Unknown Label (2023).
Artwork realised within the framework of a European Media Art Platform (EMAP) residency programme 

The moment has come for us – everyone who uses a smartphone, the internet and other technologies – to stand up for our rights! Let’s make sure our digital future is fair and inclusive. Let’s put an end to user agreements that are impossible to read. No more blindly agreeing to cookies that track our activities, to not knowing what information corporations have on us or what they are doing with it. And, while we’re at it, let’s also make sure our governments are transparent and accountable in their use of technology and our data. 

At the IMPAKT Festival 2023 (November 1-5) we will discuss how we, as digital users, can take back control over our data and get more agency over the technologies we are so dependent on. We want our conditions to apply when we use online platforms. It’s time to stand up against the way Big Tech companies are commodifying people. And when it comes to digitization, governments should be prioritizing the interests of the people – not efficiency. The IMPAKT Festival 2023 will be a platform for open dialogue with politicians and policymakers. Because they are the ones who should be developing better legislation that forces platforms to be more ethical. It’s their job to make sure our data is protected and that tech corporations operate on our terms. Let’s turn Big Tech into Fair Tech!

footer anchor