Metaal Kathedraal

Locatie

Rijksstraatweg 20, 3545 NA Utrecht

Openingstijden

Maandag tot Vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag en zondag van 11.00 – 22.00 uur

Kunstenaars CareFull

Jesse van Delft en Theo van Delft
Fluid Future

Website

www.metaalkathedraal.nl

Metaal Kathedraal is een leergemeenschap met een diep vertrouwen in het zelfherstellend en creërend vermogen. Een krachtplaats waar sinds 2010 kinderen en kunstenaars met open vizier oude en nieuwe kennis herinneren om breed overdraagbaar curriculum te ontwikkelen ter bevordering van ieders heelheid en autonomie. Dit is de plek waar we vanuit onze binnenwereld, als deel van ons grotere zelf en wezenlijke creatie in verbinding met de bron, bouwen aan een wereld waarin alles en iedereen tot bloei kan en mag komen 

English

Metaal Kathedraal is a learning community with a deep trust in self-healing and creative capacity. A powerhouse where children and artists have been reflecting on old and new knowledge with open minds since 2010 with the objective of developing widely transferable curriculum to promote everyone’s wholeness and autonomy. This is the place where we build from our inner world towards a world where everything and everyone may flourish as part of our greater self and essential creation in connection with the source.